Kompasy do zamówienia #7019

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grzegorz
Nazwisko :Cendrowski
Data urodzenia :07-10-1998
Płeć :m