Kompasy do zamówienia #7010

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Iwona
Nazwisko :Malanowska
Data urodzenia :02-02-1973
Płeć :k