Kompasy do zamówienia #7007

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Arkadiusz
Nazwisko :Cendrowski
Data urodzenia :27-02-1964
Płeć :m