Kompasy do zamówienia #7000

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Ewa
Nazwisko :Wasiak
Data urodzenia :16-10-1970
Płeć :k