Kompasy do zamówienia #6997

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Maciej
Nazwisko :Rabęda
Data urodzenia :17-09-1992
Płeć :m

Dane dla kompasu nr 2

Imię :Krzysztof
Nazwisko :Rabęda
Data urodzenia :09-01-1960
Płeć :m