Kompasy do zamówienia #6995

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Monika
Nazwisko :Cendrowska
Data urodzenia :30-11-1971
Płeć :k