Kompasy do zamówienia #6993

Dane dla kompasu nr 1

Imię :MARIUSZ
Nazwisko :MAŁOCHLEB
Data urodzenia :25-08-1970
Płeć :m