Kompasy do zamówienia #6977

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Krzysztof
Nazwisko :Świętek
Data urodzenia :08-05-1992
Płeć :m