Kompasy do zamówienia #6966

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Maciej
Nazwisko :Leśniak
Data urodzenia :25-02-1974
Płeć :m