Kompasy do zamówienia #6960

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marta
Nazwisko :Zmiertka
Data urodzenia :25-02-1971
Płeć :k