Kompasy do zamówienia #6951

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Antoni
Nazwisko :Kyc
Data urodzenia :22-09-1950
Płeć :m