Kompasy do zamówienia #6945

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Andrzej
Nazwisko :Knop
Data urodzenia :09-07-1995
Płeć :m