Kompasy do zamówienia #6945

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grzegorz
Nazwisko :Ptak
Data urodzenia :23-08-2017
Płeć :m