Kompasy do zamówienia #6941

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Joanna
Nazwisko :Sierpinska
Data urodzenia :20-05-1970
Płeć :k