Kompasy do zamówienia #6933

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Ewa
Nazwisko :Hadyniak
Data urodzenia :15-12-1952
Płeć :k