Kompasy do zamówienia #6933

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Boguslaw
Nazwisko :Hadyniak
Data urodzenia :02-07-1944
Płeć :m