Kompasy do zamówienia #6912

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Witold
Nazwisko :Korluk
Data urodzenia :16-05-1983
Płeć :m