Kompasy do zamówienia #6910

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Robert
Nazwisko :Kita
Data urodzenia :31-05-1976
Płeć :m