Kompasy do zamówienia #6900

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Ewa
Nazwisko :Czyż
Data urodzenia :23-12-1976
Płeć :k