Kompasy do zamówienia #6886

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jolanta
Nazwisko :Wilczek
Data urodzenia :03-05-1983
Płeć :k