Kompasy do zamówienia #6884

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jolanta
Nazwisko :Wilczek
Data urodzenia :03-05-1983
Płeć :k