Kompasy do zamówienia #6880

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Tomasz
Nazwisko :Flak
Data urodzenia :06-01-1977
Płeć :m