Kompasy do zamówienia #6876

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Aleksandra
Nazwisko :Wągiel
Data urodzenia :09-11-1958
Płeć :k