Kompasy do zamówienia #6873

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Agnieszka
Nazwisko :Malinowska Goncalves
Data urodzenia :19-07-1972
Płeć :k