Kompasy do zamówienia #6868

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Róża
Nazwisko :Fąs
Data urodzenia :17-01-1974
Płeć :k