Kompasy do zamówienia #6863

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Ewa
Nazwisko :Drab
Data urodzenia :16-01-1960
Płeć :k