Kompasy do zamówienia #6858

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Katarzyna
Nazwisko :Jarząb
Data urodzenia :16-09-1967
Płeć :k