Kompasy do zamówienia #6847

Dane dla kompasu nr 1

Imię :WIOLETTA
Nazwisko :DZIOPA
Data urodzenia :05-03-1963
Płeć :k