Kompasy do zamówienia #6828

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jacek
Nazwisko :Wawrzyniak
Data urodzenia :23-11-1975
Płeć :m