Kompasy do zamówienia #6822

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Miroslaw
Nazwisko :Lisowski
Data urodzenia :29-07-1978
Płeć :m