Kompasy do zamówienia #6819

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Bartłomiej
Nazwisko :Krzywicki
Data urodzenia :16-08-1982
Płeć :m