Kompasy do zamówienia #6817

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jaroslaw
Nazwisko :Mikita
Data urodzenia :22-01-2017
Płeć :m