Kompasy do zamówienia #6806

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Joanna
Nazwisko :Frątczak
Data urodzenia :29-01-1976
Płeć :k