Kompasy do zamówienia #6798

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Konrad
Nazwisko :Hać
Data urodzenia :22-06-1997
Płeć :m