Kompasy do zamówienia #6788

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Andrzej
Nazwisko :Michał
Data urodzenia :12-07-1973
Płeć :m