Kompasy do zamówienia #6785

Dane dla kompasu nr 1

Imię :JOANNA
Nazwisko :TRZEPIZUR
Data urodzenia :10-01-1977
Płeć :k