Kompasy do zamówienia #6774

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marianna
Nazwisko :Dawidczyk
Data urodzenia :26-02-1934
Płeć :k