Kompasy do zamówienia #6757

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Zbigniew
Nazwisko :Weksej
Data urodzenia :26-02-1963
Płeć :m