Kompasy do zamówienia #6739

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Alan
Nazwisko :Nadir
Data urodzenia :31-12-2010
Płeć :m