Kompasy do zamówienia #6736

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marcin
Nazwisko :Sozański
Data urodzenia :01-12-1981
Płeć :m