Kompasy do zamówienia #6736

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Kamila
Nazwisko :Hutnik
Data urodzenia :28-08-1980
Płeć :k