Kompasy do zamówienia #6730

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Agata
Nazwisko :Woźny
Data urodzenia :18-05-1984
Płeć :k