Kompasy do zamówienia #6720

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Weronika
Nazwisko :Chorążyczewska-Kubik
Data urodzenia :11-09-1978
Płeć :k