Kompasy do zamówienia #6713

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Adriana Zaneta
Nazwisko :Lewandowska
Data urodzenia :12-11-1988
Płeć :k