Kompasy do zamówienia #6713

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Bartosz
Nazwisko :Korzeniewski
Data urodzenia :22-06-1986
Płeć :m