Kompasy do zamówienia #6710

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jolanta
Nazwisko :Serdynska
Data urodzenia :23-11-1950
Płeć :k