Kompasy do zamówienia #6710

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Joanna
Nazwisko :Serdynska
Data urodzenia :02-05-1979
Płeć :k