Kompasy do zamówienia #6690

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Maria
Nazwisko :Sahal
Data urodzenia :08-07-1954
Płeć :k