Kompasy do zamówienia #6687

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jarosław
Nazwisko :Kołakowski
Data urodzenia :11-06-1968
Płeć :m