Kompasy do zamówienia #6683

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Łukasz
Nazwisko :Ochał
Data urodzenia :27-12-1984
Płeć :m